GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

Grupa Kapitałowa OT Logistics to największy operator portowy w Polsce i na południowym Bałtyku oraz lider w transporcie wodnym śródlądowym od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii.

Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. Wiodącą spółką jest OT Logistics S.A., która jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji.

W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzi ponad 20 spółek operujących na rynku przewozu towarów, spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, lotniczej, przeładunków w portach morskich i terminalach śródlądowych, jak i transportu żeglugą śródlądową. Świadczy także usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny oraz usługi wydobycia żwiru i piasku z dna rzek.

Siłę Grupy Kapitałowej stanowią przede wszystkim: kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie, potencjał i specjalizacja poszczególnych spółek Grupy.