KIM JESTEŚMY?

Od początku swojego istnienia firma Poltrans była postrzegana, jako specjalista do kontaktów Polski ze światem i to zarówno w eksporcie, imporcie, jak i tranzycie drogą lądową, morską i lotniczą.

Obsługa spedycyjna w tym zakresie, dotyczyła ładunków cało-pojazdowych, drobnicowych, cało-kontenerowych oraz ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych i chłodzonych. Zakres świadczonych usług w kolejnych latach istnienia firmy był sukcesywnie rozszerzany o nowe aspekty działalności spedytorskiej, jak i usługi składowe w magazynach celnych, neutralną obsługę formalności celnych, ubezpieczenia transportowe itp.

Z racji lokalizacji firmy w porcie hamburskim, który należy do największych portów przeładunkowych na świecie, głównym jej zadaniem pozostaje co prawda obsługa spedycyjna ładunków przechodzących przez ten port, tym niemniej aktualnie Poltrans zalicza się do tzw. „all-round” przedsiębiorstw branży spedycyjnej.

Dzięki właścicielowi, którym jest jeden z największych polskich spedytorów o historii sięgającej połowy XIX w. tj. renomowanej firmie, jaką jest C.Hartwig Gdynia S.A. (www.chg.pl), Poltrans ma dostęp do jej rozleglej infrastruktury. Gwarantuje to rzetelna obsługa klienta zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Zgromadzone przez firmę, w ciągu jej ponad 40 lat istnienia, doświadczenie które w tej formie jest na rynku spedycyjno-żeglugowym zjawiskiem wyjątkowym, są gwarantem wysokiej jakości usług.

Doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół pracowników firmy Poltrans, wspierany przez najnowocześniejsze systemy komputerowe, pozostaje wszystkim zainteresowanym do dyspozycji, służąc radą w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów spedycyjnych, transportowych i celnych.

Gwarantując fachową obsługę, z satysfakcją rozwiążemy powierzone nam przez Państwa zadania.