WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Bartłomiej Witkowski

PREZES ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

Grzegorz Hinc

PRZEWODNICZĄCY - Prezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A.

Więcej

Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na kierunku Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Maersk Line Malaysia w porcie Tanjung Pelepas, gdzie przebywał od stycznia do czerwca 2003 roku. Przez kolejne trzy lata pracował w Wincanton Trans European Polska, zarządzając działem spedycji morskiej w Gdyni. Od 2006 roku był związany zawodowo z Morską Agencją Gdynia, gdzie odpowiadał za rozwój współpracy z agentami z Dalekiego Wschodu. Spędził rok w oddziale Morskiej Agencji Gdynia w Shanghaju, dobrze poznając biznesową kulturę Dalekiego Wschodu. W 2009 roku objął stanowisko Kierownika Działu Drobnicy Kontenerowej, będąc tym samym odpowiedzialnym za budowę i rozwój tego działu od podstaw. Od stycznia 2010 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w Sealand Logistics Sp. z o.o., jako jeden z założycieli firmy i jej główny pomysłodawca. Od września 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu C.Hartwig Gdynia oraz Dyrektora Dywizji Spedycyjnej w Grupie Kapitałowej OT Logistics S.A.

Andrzej Hass

CZŁONEK ZARZĄDU - Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju C.Hartwig Gdynia S.A.

Więcej

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controllingu rozszerzył na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz licznych kursach. Specjalizuje się w projektach restrukturyzacyjnych i turnaround management w spółkach kapitałowych. Od 2009 roku związany z  C.Hartwig Gdynia S.A., gdzie uczestniczył w zakończonym sukcesem procesie restrukturyzacji oraz był odpowiedzialny za strategiczną zmianę modelu biznesowego oraz proces turnaround w jednej ze Spółek zależnych. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał zajmując się wdrażaniem zróżnicowanych przedsięwzięć biznesowych na stanowiskach Prezesa Zarządu, Kontrolera Finansowego, Project Managera.