6 Wrzesień 2019

Grupa OT Logistics po pierwszym półroczu zwiększyła porównywalny wynik EBITDA o 29% r/r oraz poprawiła wyniki netto najważniejszych segmentów działalności

Więcej

Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics