Skip to main content

Jakość od 1969 r.

POLTRANS

Bartłomiej Witkowski – właściciel

Ur. 20 IV 1983 w Gdańsku (Polska), absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność – Organizacja Obrotu Portowo-Morskiego). Z transportem związany od zawsze: rozpoczynał praktyki w oddziale DHL Global Forwarding w Gdańsku oraz w Schenker Gdynia. Po ich ukończeniu rozpoczął prace w warszawskiej siedzibie UPS SCS Polska jako spedytor oraz uczestniczył w podyplomowych studiach z logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Po wielu latach rozwoju zawodowego i osobistego przeniósł sie na stałe do Niemiec, pracując w wielu firmach spedycyjnych. Uczestniczył w seminariach naukowych w Szwajacarii oraz ukończył seminarium z certyfikatem Niemieckiej Izby Handlowej (temat – zarządzanie). Do Poltransu trafił w 2019 r., rozwijając działalność i poszerzając wachlarz transportowy spółki. Od 2020 r. wpisany w KRS Hamburg jako zarzadzający spółką, a od 2023 r. jej pełnoprawny właściciel.

Spółka prowadzi firmę POLTRANS Internationale Speditionsgesellschaft, która swoją pierwszą wzmiankę datuje na 2 V 1969 r., (zmieniona w 1972 r.). Firma zakłada siedzibę w Kolonii z kapitałem 22 500 DM, której późniejsi właściciele Schenker-Rhenus AG i PSM C. Hartwig Warszawa wpłacają kapitał zakładowy 300 000 DM. Firma działała jako polsko-niemiecką (Deutsch-Polnische Spedition) firma spedycyjna z siedzibą w Niemczech. Początkowym założeniem i celem firmy był transport towarów handlowych pomiędzy Polską a Niemcami i resztą świata, uznając porty niemieckie jako bramę do dalszego wwozu i wywozu towarów. Pierwszy oficjalny wpis w KRS Bonn nastąpił 12 XII 1972 r. W skład zarządu spółki wchodził PSM C. Hartwig Warszawa, Rhenus AG oraz PSM C. Hartwig Katowice. W późniejszych latach firma otworzyła dwa kolejne oddziały w Hamburgu oraz w Berlinie, zatrudniając razem około 100 osób. Główną działalnością był i jest do dzisiaj transport drogowy oraz odprawy celna. W późniejszych latach firma poszerzyła działalność o transport kolejowy, lotniczy, morski oraz ponadgabaratowy.

Właścicielem spółki do 2023 r. była firma C. Hartwig Gdynia z siedzibą w Polsce. Od 2023 r. Poltrans GmbH działa jako niezależna od innych spółek firma z siedzibą w Hamburgu, na której czele stoi właściciel i zarządzający Bartłomiej Witkowski. Obecnie firma współpracuje z licznymi portami morskimi w (Hamburg, Bremerhaven, Cuxhaven, Gdańsk, Gdynia, Atwerpia, Rotterdam itp.), oferując pełen wachlarz logistyczny wraz z magazynowaniem i usługami celnymi. W pełni wykwalifikowany zespół spedytorów oferuje doradztwo w zakresie transportu, odpraw celnych oraz usług portowych. Firma specjalizuje się w transportach chłodzonych towarów takich jak mięso czy ryby wraz z dopuszczeniem do obrotu przez Urząd Weterynaryjny, oraz towarów suchych takich jak kawa, herbata itp.